b&wssc

Governing Body and Members

 • Ms. Vandana Luthra
 • Ms. Gurpreet Seble
 • Dr. Blossom Kochar
 • Ms. Monica Bahl
 • Ms. Seema Gopujkar
 • Mr. Vinayak Gawande
 • Mr. Vishesh Nayak
 • Mr. C K Kumaravel
 • Ms. Sangeeta Chauhan
 • Dr. Rekha Chaudhari
 • Ms. Gayathri Vasudevan
 • Ms. Geeta Ramesh
 • Mr. Vikram Bhatt
 • Mr. C.K. Ranganathan
 • Dr. R.M. Nair
 • Dr. Madhumita Sakia
 • Ms. Richa Aggarwal
 • Mr. Ravi Mittal
 • Mr. Sumit Israni
 • Mr. Dinesh Sood
 • Mr. Rahul Bhalchandra
 • Mr. Naunihal Singh
 • Mr. Kaizzad Kapadia
 • Ms. Leena Khandekar
 • Ms. Arti Amrendra
 • Ms. Anuradha Chepyala
 • Ms. Nalini Kalra
 • Ms. Kalyani Umrani
 • Ms. Roopa Ambekar
 • Mr. Chirag Sethi
 • Dr. Deepali Bharadwaj
 • Ms. Manisha Chopra
 • Dr. Bharti Taneja
 • Ms. Vaishali Shah
 • Mr. Ashok Paliwal
 • Ms. Samantha Kochhar
 • Ms. Neha Khare
 • Ms. Joban Maini
 • Ms. Elisha Chauhan
 • Mr. Abhijit Paul
 • Mr. Munish Bajaj
 • Dr. Pratibha Jain
 • Ms. Kiran Bawa
 • Mr. Uday Takke
 • Ms. Bhakti Sapke
 • Ms. Arpita Das
 • Ms. Sukriti Patnaik
 • Dr. D. Vijay Krishnan
 • Mr. Mohit Saini
 • Mr. Ritesh Reddy
 • Mr. Ankur Jain
 • Mr. Anil Pant
 • Ms. Gayatri Divecha